Introducció a les macros

Molts de vosaltres m’heu demanat algun cop que us ensenyi a fer macros, d’altres no voleu que macros als arxius d’Excel perquè no veieu què fan i no ho podeu controlar. En aquesta sèrie d’articles intentaré que aprengueu a dominar les macros i us hi sentiu a gust.
Hi ha diverses raons per decidir-nos a fer macros. Una tasca repetitiva en el temps, una feina puntual però amb un alt grau de repeticions o una feina que necessiti obligatòriament una macro per a poder-la fer.
Per aprendre a fer macros el que normalment es fa és gravar una sèrie d’accions. Això ho fem mitjançant el menú Herramientas > Macros > Gravar nueva macro… Això ens dona una base de treball, però no sempre és suficient. La majoria de vegades haurem de passar per l’editor de VBA [botó] (Alt + F11). Una macro és una rutina de codi de Visual Basic for Applications (és un Visual Basic adaptat a Office), per això quan haguem de modificar una macro ho farem amb Visual Basic.
La finestra d’edició de VBA és aquesta:


Aquí podreu veure el codi que s’ha escrit al gravar la macro. A l’esquerra es mostren els projectes (llibres Excel) i a la dreta hi ha el codi que pot estar als mòduls de codi, formularis, fulles o al llibre.
Si observeu detingudament el codi generat veureu que és bastant senzill d’entendre. Tot i així hi ha dos problemes que apareixen sovint. En gravar una macro les errades que fem i totes les ordres intermèdies que fem amb el cursor (com desplaçar la pàgina) també hi queden gravades i obtenim un excés de codi inútil. Això fa que el codi “brut” sembli confús i s’executi més lentament. L’altre problema és que veurem que algunes coses no queden gravades i llavors haurem d’escriure el codi nosaltres mateixos.
En resum, gairebé sempre haurem de passar per l’editor de VBA per tenir unes macros potents, flexibles i ben escrites; l’ideal es que es puguin reutilitzar i siguin entenedores.

Publica un comentari a l'entrada